Uslovi korišćenja i prodaje

Na osnovu odredbe čl.13. i čl.27. Zakona o zaštiti potrošača (Sl.glasnik RS 62/2014) Esans d.o.o. svoje cenjene potrošače koji robu kupuju preko internet sajta www.springair.rs obaveštava:

 • da se prodaja robe putem internet sajta www.springair.rs obavlja u okviru registrovane delatnosti privrednog društva Esans d.o.o., Beograd, Tošin bunar 15, mat.br. 20613947, PIB: 106488953.
 • da roba koja se prodaje putem internet sajta springair.rs poseduje svojstva potrebna za redovnu upotrebu te vrste robe u skladu sa njenom namenom.
 • da je prodajna cena robe naznačena uz svaki artikal; Cene na portalu izražene su u dinarima (RSD) sa uračunatim porezom na dodatu vrednost (PDV).
 • da potrošač robu koju kupuje putem internet sajta www.springair.rs može platiti pouzećem gotovinski u trenutku isporuke, kao i uplatom na račun firme.
 • da u slučaju prijema robe potrošač isti ne želi da zadrži, ima pravo na raskid ugovora i povraćaj sredstava u visini plaćene kupoprodajne cene za predmetnu robu, na način koji je definisan za robu kupljenu putem ONLINE prodavnice.
 • da za robu koja je poručena putem ONLINE prodavnice potrošač ima pravo da uz račun/otpremnicu priloži reklamaciju na već korišćen proizvod, na način koji je definisan za robu kupljenu putem ONLINE prodavnice.
 • Nakon prijema narudžbe putem sajta, prodavac je obavezan da izvrši telefonsku potvrdu.
 • Nakon potvrde narudžbe od strane kupca, narudžba je neopoziva.
 • Prodavac se obavezuje da naručene proizvode isporuči ispravne i u predviđenom roku.
 • U slučaju bilo kakve promene, prodavac je dužan da obavesti kupca prilikom telefonske potvrde narudžbe.
 • Sve eventualne promene, sem promena vezanih za isporuku, se ne odnose na potvrđene narudžbe.